Dianchúrsha-Feabhra | Croí Éanna

Dianchursha-Feabhra

Beannachtaí, Mí na Féile Bríde | Croí Éanna 
Dianchúrsa Gaeilge | Intensive Irish Class

Seomra Ranganna Ghaelscoil Éanna | In Gaelscoil Éanna:
Dé Sathairn 21ú Feabhra @ 10in | Saturday 21st February @ 10am
Dianchúrsha – Fíor Bunleibhéal | Bunleibhéal | Meánleibhéal | Ardleibhéal
Dianchúrsha – Complete Beginners | Beginners | Intermediate | Higher

Dianchúrsha lae sa Ghaeilge agus lón ina dhiaidh.
Tá seirbhis chúraim leanaí san áireamh. Is gá áit a chur in áirithe roimh re.
£ 10, Gaelscoil Éanna.
One day irish language course with lunch and childcare included – pre booking essential
£ 10, Gaelscoil Éanna.

Tuilleadh eolais:   www.croieanna.com | See more at:   www.croieanna.com
Táille:   £ 10 |   Cost:   £ 10

Clúdaíonn seo lón té agus cúram leanaí | Hot Lunch and Childcare

Dianchursha-FeabhraSlide2