Imeachtaí atá le teacht | Upcoming Events

Imeachtaí atá le teacht
Imeachtaí atá le teacht

Féile Samhraidh Éanna, Luan 13ú – Aoine 17ú Lúnasa 2012
Éanna Summer Festival, Monday 13th – Friday 17th August 2012
Scéim Samhraidh agus Dianchúrsa 10 r.n. – 2 i.n.
Summer scheme and Intensive Irish Course 10am – 2pm
Scéim Samhraidh do pháistí 5 bliana d’aois agus níos sine atá ag freastal ar Ghaelscoil
£20 an páiste don tseachtain (clúdaíonn seo costas na dturas)
Summer scheme for children aged 5 years and up who attend Irish Medium schools.
£20 per child (includes all trips)
Intensive Irish course for adults. Three levels available – Beginers, Intermediate and Higher.
£30 per person (includes light lunch)
Dianchúrsa do dhaoine fásta. Trí leibhéal ar fáil – Bunrang, Meánrang agus Ardrang.
£30 an duine don tseachtain (clúdaíonn seo lón éadrom)
Cúram leanaí ar fáil. Áiteanna teoranta.
Limited Childcare places available
Cuir scairt ar Nuala (07765 604271) nó cuir nóta chuig nuala@croieanna.com le tuilleadh eolais a fháil nó
chun clárú.
Ring Nuala on (07765604271) or email Nuala@croieanna.com for further information or to register.