Imeachtaí Croí Éanna – 2014

Imeachtaí Croí Éanna | Croí Éanna Events

Eanáir, Feabhra, Márta, Aibreán, srl… – 2014 – Jan, Feb, Mar, Apr, etc … – 2014

Beidh Ranganna, Diainchúrshaí, Imeacthaí, Cumann Óige, Éanna Óg agus srl…. ú arís i mí Eanáir le Chroi Éanna. | There will be classes, language workshops, events youth club Éanna Óg, etc…. starting again this January.

Ranganna Gaeilge                                       Irish Classes
Ag tosú   13/01/2014                                    Starting 13/01/2014

Dé Luain 6.00-7.30in                                      Monday 6.00pm-7.30pm
Rang comhrá do dhaoine ata ag                   Conversation for complete beginners
tosú amach ón fíorthús

Dé luain 7.30-9.00in                                       Monday 7.30-9.00pm
Rang comhrá-Bunrang                                   Conversation for beginners

Dé Luain 6.00-7.30in                                     Monday 6.00-7.30pm
Rang do pháistí atá ag freastal ar                Beginners Irish for children
Bhunscoileanna Béarla R4-R7                     from English speaking schools R4-7

Dé Luain 7.30-9.00in                                     Monday 7.30-9.00pm
Rang do pháistí atá ag freastal ar                Beginners Irish for children from
Bhunscoileanna Béarla BL8-10                   English speaking schools BL 8-10

Dé Luain 7.00-9.00in                                    Monday 7.00-9.00pm
Rang Gramadaí                                             Grammar Class

Ranganna Gaeilge                                     Irish Classes
Ag tosú   13/01/2014                                  Starting 13/01/2014

Dé Máirt 7.00-9.00                                       Tuesday 7.00-9.00
Rang Comhrá- Meánrang                            Conversation class- Intermediate

Dé Máirt 7.00-9.00                                       Tuesday 7.00-9.00
Rang Comhrá- Meánrang                            Conversation class- Intermediate

Dé Máírt 6.00-7.30                                       Tuesday 6.00-7.30
Rang GCSE- Athbhreithniú                         GCSE Revision class

Dé Máirt 7.30-9.00                                       Tuesday 7.30-9.00
Rang AS/A2- Athbhreithniú                         AS/A2 revision class

Ranganna Gaeilge £1 in aghaidh an ranga
Irish classes £1 per class

Éanna Óg

Irish Language Song and rhythm class for parents with children from birth – age 6 to be held in Gaelscoil Éanna, Hightown Road ,Glengormley on Sunday 12th Jan from 2.30-3.30pm.

Everyone welcome – very informal – no Irish required £3 for first child £2 for additional children.

 

Dianchúrsa Gaeilge | Intensive Irish course

18/01/2014 – 10.00rn-2.00in – Bunrang / Meánrang / Ardrang
15/02/2014 – 10.00rn-2.00in – Bunrang / Meánrang / Ardrang
15/03/2014 – 10.00rn-2.00in – Bunrang / Meánrang / Ardrang
19/04/2014 – 10.00rn-2.00in – Bunrang / Meánrang / Ardrang

Táille   –   £10  –  Clúdaíonn an taille lón té agus cúram leanaí
Cost    –   £10  –  This cost includes a hot lunch and childcare

Cumann Oíge Chroí Éanna | Youth Club
Oíche Dé hAoine – 7.00-9.00in               Friday nights 7.00-9.00pm
Rang  1-7                                                  Primary 1-7

Seachtain na Gaeilge 2014 ag Naomh Éanna – 1 – 17 Márta!

Beidh Seachtain na Gaeilge 2014 níos mó ná riamh agus í ar siúl ón 1 – 17 Márta!
Cuir sa dialann é & déan teagmháil linn más mian leat páirt a ghlacadh inti!

Seachtain na Gaeilge 2014 will be bigger than ever, running from 1 – 17 March!
Put it in your diary & contact us for ways to get involved!