Rabhlóga | Tongue-twister

Fáilte romhat minic a thig

Fáilte romhat minic nach dtig

Is truagh nach dtig minic nach dtig

Leath comh minic le minic a thig