Seachtain na Gaeilge ag Croí Éanna

04/03/12 10rn Cá bhfuil mé
Nochtadh na gcomharthaí nua Gaeilge i nGleann Ghormlaithe.
Bóthar an Bhail, Saor in Aisce.
04/03/12 10am Where am I?
Unveiling of new Irish Language signage in Glengormley.
Hightown Road, Free event.

05/03/13 Ar aghaidh Linn go Páirc an Chrócaigh
Turas cultúrtha/stairiúla go Páirc an Chrócaigh le haghaidh páistí
Ghaelscoil Éanna, ranganna 3-6in Turas lae. £5 an duine
05/03/13 All Aboard to Croke Park
History /Cultural trip to Croke PArk for Children of Gaelscoil Éanna Rang 3-6.
Day trip, £5

06/03/13 i rith an lae. Dúshlán Damhsa na nGaelscoileanna
Céilí mór o Halla Naomh Caoimhín le haghaidh gach Gaelscoil i
dtuaisceart Bhéal Feirste. Halla Naomh Caoimhín, saor in Aisce.
06/03/13 throughout the day. Gaelscoil Dance Challenge
Céilí in St. Kevin’s Hall for all North Belfast Gaelscoils. Free event.

07/03/13 an lá iomlán. Lá Idirnáisiúnta na Leabhar
Tiocfaidh údair agus scéalaith áitiúla Gaeilge chuig Gaelscoil agus Naíscoil Éanna le ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Idirnáisiúnta na Leabhar.
Gaelscoil Éanna, saor in aisce
07/03/13 throughout the day. World Book Day
Local Irish language authors and Story tellers to visit Gaelscoil and Naíscoil Éanna to help celebrate world book day.
Gaelscoil Éanna, free event.

07/03/13 7-9in Seasaigí anois d’Amhráin na bhFiann
Rang spraíúil neamhfhiormiúil ina mbeidh an deis agat na focail ‘Amhrán na bhFiann’ a fhoghlaim. Le Róise Nic Corraidh.
Clubtheach Naomh Éanna, saor in aisce.
07/03/13 7-9pm Please be upstanding for the National Anthem
Fun informal class to teach Amhrán na bhFainn to anybody who wants to learn with Róise Nic Corraidh.
Naomh Éanna Clubhouse, free event.

08/03/13 1-2in Na Gaeil ag a Lón
Beidh rang rang comhrá an Aoine de chuid Naomh Éanna ag reácháil léachta ag am lóinar logainmneacha Bhéal Feirste. Cuirfear lón ar fáil.
Clubtheach Naomh Éanna, saor in aisce.
08/03/13 1-2pm Gaels who lunch
A lunch time lecture on Belfast Placenames will be hosted by Naomh Éannas Friday Conversation class, Lunch will be provided.
Naomh Éanna Clubhouse, free event.

08/03/13 An lá iomlán, Ceardlann an Eolaith Mhire
Turas eolaíochta go dtí an t-ionad eolaíochtaí W5 le haghaidh pháistí Ghaelscoil Éanna, ranganna 1-2. £5
08/03/13 All day, Mad Science Workshop
Science trip to W5 for childrene of Gaelscoil Éanna Rang 1-2. £5

09/03/13 3-4in Ba mhaith liom scéal a insint duit
Uair an chloig de scéalaíocht lehaghaidh teaghlach a bhfuil páistí acu a fhreatalaíonn ar Ghaelscoil nó Naíscoil Éanna.
Leabharlann Ghleann Ghormlaithe, saor in aisce.
09/03/13 3-4pm I wanna tell you a story
One hour of story telling aimed at families with Children at Gaelscoil and Naíscoil Éanna
Glengormley Library, free event

09/03/13 8 go mall Nach maith atá muid?
Oiche ghradaim na n-oibrithe deonacha a dhéannann ceilúradh ar an obair mhór mhaith a dhéannann oibrithe deonacha Phobal Éanna ó cheann ceann na bliana.
£25 an duine, Coirnéal Corr.
09/03/13 8-late How good are we?
Awards night to celebrate the achievements of volunteers in the promotionof sport, culture and language in the previous year.
£25pp, Corrs Corner.

10/03/13 10-11rn An Mamaí Gaelach
Ceiliúradh ar ról na máthar i gculúr agus i dtraidisún na nGael.
Clubtheach Naomh Éanna, saor in aisce
10/03/13 10-11am Whose the Mammy?
Celebration of the roles of mothers in Irish Culture and tradition.
Naomh Éanna Clubhouse, free event.

10/03/13 3-5in An bhfuil fonn damhsa ort?
Céilí teaghlaigh a bheidh ar súil i gClubtheach Naomh Éanna le Diarmuid Ua
Bruadair.
£1 an duine, Clubtheach Naomh Éanna
10/03/13 3-5pm Are you dancing?
Family Ceili to be held in Naomh Éanna club house with Diarmuid Ua Bruadair.
£1 pp.

11/03/13 7-9in An bhfuil cathú ort?
Rang neamhfhoirmiúil Gaeilge atá dírithe go príomha ar dhaoine fásta a bhfuil suim acu sa teanga
Gaelscoil Éanna, saor in aisce
11/03/13 7-9pm Are you tempted?
Informal Irish Language taster particulary aimed for adults who are considering taking up the language
Gaelscoil Éanna, free event.