Club Leabhar| Book Club

Tá múinteoir Roy ag eagrú Club leabhar le béím a chur ar scileanna léitheoireacha a fheabhsú  agus ar léitheoireacht don sult.  Beidh an club leabhar lonnaithe i Rang Roy gach Déardaoin, ag toiseacht ar an 7ú lá de mhí Bealtaine.  Tá an club ar oscailt do dhaltaí Eocharchéim 2, sin le rá Rang 5,6 and 7.

 

Múinteoir Roy is organising a book club aimed at improving children’s fluency in Irish and English through reading for pleasure.  The Book Club will be held every Thursday In Roy’s classroom.  The club will be open to Key stage 2 pupils i.e. Rang 5,6 and 7.