Margadh ar chlogaid agus chamáin

Margadh ar chlogaid agus chamáin

Fuair páistí na Gaelscoile tacar iontach clogaid úra an tseachtain seo (idir Chroí Éanna agus an scoil a mhaoinigh i gcomhpháirt) réidh don Samhradh agus bhí roinnt tuistí i dteagmháil ar na mallaibh ag fiosraigh maidir le clogaid agus camáin a cheannach dá bpáistí. Tá margadh iontach ar fáil le Eugene sa chumann; clogad agus camán ar £45 (lacáiste den scoth!). Má tá suim ag duine ar bith an deis seo a thapaidh is féidir dul i dteagmháil le múinteoir Malachaí sa scoil. (gnáth phraghas ar chlogad idir – £40 – £66 agus camáin – £17).

 

The children of the Gaelscoil recently received a lovely new set of helmets (part-funded by both Croí Éanna and the Gaelscoil) ready for the Summer and some parents have enquired about buying helmets and hurls for their children. There is a fantastic offer available through Eugene in the club; helmet and hurl for £45 (a great discount!). If anyone is interested in availing of this opportunity they can contact múinteoir Malachaí in the school. (Usual price of helmets can vary from £40-£66 and hurls – £17).