Dianchúrsa Gaeilge | Intensive Irish Class – 16-11-13

Dianchúrsa | Intensive Irish Course

Dé Sathairn 16/11/13 10rn – 2in.
Dianchúrsha – Bunleibhéal | Meánleibhéal | Ardleibhéal
Dianchúrsha lae sa Ghaeilge agus lón ina dhiaidh. Tá seirbhis chúraim leanaí san áireamh. Is gá áit a chur in áirithe roimh re
£10 an duine, Gaelscoil Éanna.

Saturday 16/11/13 10am – 2pm.
Dianchúrsha – Beginners – Intermediate – Higher
One day irish language course with lunch and childcare included – pre booking essential
£10 per person, Gaelscoil Éanna.

Tá an dianchúrsa is fearr riamh leagtha amach againn don séasúr seo!

Tabharfar gach deis duit an teanga a fhoghlaim ón tús nó forbairt a dhéanamh ar an méid Gaeilge atá agat cheana féin.

Beidh bunrang, meánrang agus ardrang á reáchtáil mar chuid den chúrsa agus cuirfear lón éadrom agus sólaistí ar fáil le linn an lae.

This season’s crash course will be the best one yet!
We have the wonderful Teachers delivering the course and will allow every opportunity to learn the language for the first time or to develop and improve the knowledge you already have.
We will be offering Beginners, Intermediate and High Level classes and a light lunch and refreshments during the day will be provided.

blianin na gaeilge 2013

foras