Feile an tSamhraidh | Family Fun Day.

Feile an tSamhraidh | Family Fun Day.

Dé Domhnaigh 17ú Meitheamh 2012 (2 – 5 i.n.)
Sunday 17th June 2012 (2 – 5 pm).

Naomh Éanna CLG, Bóthar An Bhaile Aird, Gleann Ghormlaithe BT36 7AU.
Naomh Éanna GAC, Hightown Road, Glengormley, BT36 7AU.

Táille £3 Duine Fásta nó £2 Páiste.
Entrance £3 Adult and £2 Child.

Fáilte roimh chách.
Everyone welcome

Páirceáil agus Taisteal ó Choláiste Edmund Rice.
Park and Ride Edmund Rice College.

Fabhcúnacht | Falconry.

Feirm Pheataireachta | Petting Farm.

Balla Dreapadóireachta | Climbing Wall.

Bréagmharcaíocht na dTonn | Surf Simulator.

Bac-chúrsa Wipeout! | Wipeout!

Trampailín Buinsí | Bungee Trampoline.