Guth Éanna – Meitheamh

Fáilte go heagrán an tSamhraidh de Guth Éanna fiú muna bhfuil an chuma ar an scéal go bhfuil an Samhradh linn go fóill! Bhí neart imeachtaí idir lámha ag lucht Éanna ar na mallaibh le hoscailt na bpáirceanna nua, oscailt oifigiúil fhoirgneamh nua Ghaelscoil Éanna, cluichí peile agus iománaíochta, imeachtaí tiomsaithe airgid agus an chéad chomaoineach – feo!
Leanaigí oraibh ag léamh faoi choinne tuilleadh eolais.
Beidh neart rudaí ag titim amach fosta sa todhchaí agus tá an t-eolas uilig taobh istigh!
Bainigí sult as an Samhradh, a chairde.

Welcome to the summer edition of Guth Éanna even if it looks like the summer has yet to arrive!
There were loads of events happening for the Éanna squad recently with the opening of the new pitches, offical opening of the new Gaelscoil school building, football and hurling matches, money raising events and a First Communion – Phew! Read on for the fulls stories.
There are lots of upcoming events and all the infomation is inside!
Enjoy the Summer.

Nuachtlitir Meitheamh
Nuachtlitir Meitheamh