Féile na Samhna ag Naomh Éanna

[gview file=”https://www.gse.ie/wp-content/uploads/2012/10/Féile-na-Samhna-ag-Naomh-Éanna1.pdf”]

 • Dé Céadaoin 24 Deireadh Fómhair

North Belfast Talks Back | Club Theach Naomh Éanna CLG | 7.30in – 9.00in | Saor in aisce
Buaicphointe díospóireachtaí na Féile anocht le “North Belfast Talks Back” a thugann fáil cainte, fóraim dhíospóireachta ag cur na ceisteanna crua ar phainéal daoine mór le rá in earnáil na Gaeilge ó na meáin, gnó, spóirt agus polaitíochta. (Imeacht dátheangach).

 • Déardaoin 25 Deireadh Fómhair

Stair na Gaeilge i dTuaisceart Bhéal Feirste | Club Theach Naomh Éanna CLG | 7.30in – 9.00in |Saor in aisce
Tá áthas orainn fáilte a chur roimh Sheán Mag Uidhir a bheidh ag tabhairt cainte faoi stair na Gaeilge i dtuaisceart Bhéal Feirste, gluaiseacht a bhfuil rath agus bláth fós ag teacht uirthi inniu.

Jamie’s Halloween Quiz
Tráth na gCeist i Naomh Éanna le Jamie Curran 9.30i.n. (18+)
Fáilte roimh chách le ceisteanna do gach meabhair chinn! Bí ag freastal ar an Naomh Éanna fá choinne oíche den scoith.

 • Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair

Dioscó Bréigéidí Gaelach na Samhna
Halla Paróiste Naomh Bernard, Bóthar Aontroma 7.30 – 8.30in. Táille £2
Dioscó Bréigéidí Gaelach na Samhna i Halla Paróiste Naomh Bernard
Bígí linn i do chuid bhréigéide le haghaidh dioscó gaelaigh agus le páirt a ghlacadh inár gcluichí traidisiúnta cóisire. Beidh an ceol ann ó DJ Aaron Lagan agus beidh siopa milseán ann ar an suíomh.

The Chuck and The Chick Clubtheach CLG Naomh Éanna óna 8in. go dtí go mall
Ticéid ar fáil ar £10 ón Chubtheach nó ó Nuala ar 07765604271.
Tá clú agus cáil anois ar an dráma “A Night With George” le Brenda Murphy agus chuaigh na sluaite ann le hamharc air ar fud fad na hÉireann. Is é “The Chuck and the Chick” an dráma is déanaí ó Brenda Murphy. Scéal greannmhar ach corraitheach faoi phoblachtach óg agus a cara taistil agus faoin saol a bhí acu i bpríosún Ard Mhacha sna seachtóidí luatha. Is í Pam Brighton ón chompántas DubbleJoint a léirigh an dráma. ‘Ballymurphy the Aftermath’ an dráma deireanach a léirigh sí.

 • Dé Sathairn 27 Deireadh Fómhair

Dianchúrsa Gaeilge Gaelscoil Éanna 10:00rn-2:30in £15/£10 táille laghdaithe
Trí leibheal – Bunrang, Meánrang agus Ardrang
Is bealach iontach é dianchúrsa le bheith ag foghlaim agus píosa spraoi bheith agat ag an am céanna.
Tá rang ann do chách. Cuirfear lón éadrom ar fáil.
Tá spásanna teoranta cúram leanaí á gcur ar fáil againn fosta. NÍ MÓR SPÁS A CHUR IN ÁIRITHE ROIMH RÉ

Wildlife Wonderland Clubtheach CLG Naomh Éanna – óna 8:00in go dtí go mall Saor in aisce
Tagaigí agus buailigí le lucht caomhnaithe na timpeallachta. Beidh tú ábalta bosca sciatháin leathair do do chuid féin a thógáil agus rudaí suimiúla a fháil amach faoin fhiadhúlra thart ar pháirceanna imeartha Naomh Éanna. Déanaigí cinnte go mbíonn na héadaí agus bróga cearta oraibh!

Oíche na nOibrithe Deonacha Club Theach Naomh Éanna CLG 8 – Late Saor in aisce
Cuirimid muid fáilte roimh bhaill de CLG Naomh Éanna, roimh thuismitheoirí na bpáistí atá ag freastal ar Ghaelscoil agus Naíscoil Éanna agus roimh lucht tacaíochta imeachtaí Chroí Éanna le bheith ann ar “Oíche Bhliantúil Oibrithe Deonacha Naomh Éanna”. Eagraítear an oíche le buíochas a ghabháil leis na hoibrithe deonacha as an obair mhór mhaith a dhéanann siad ó cheann ceann na bliana sa Naíscoil, sa Ghaelscoil, agus sa chlub CLG. Beidh an fear grinn Paddy McDonnell ag cur siamsaíochta ar fáil, agus beidh dioscó ann. Bígí linn fá choinne oíche den chéad scoth!!

 • Dé Domhnaigh 28 Deireadh Fómhair

Lá Cuimsithe Pobail
CLG Naomh Éanna 4-6.30in, Táille: duine fásta £3. páiste £2
Lá Cuimsithe Pobail le scéalaíocht, ealaín agus ceardaíocht, úlla le candaí, siamsaíocht do theaghlaigh, paráid bhréigéide, dioscó agus neart eile.

Ceardlann Zombaí
Gaelscoil Éanna 5 – 6.30in
Ceardlann do dhaoine óga ina mbaintear úsáid as coincheap téatar sráide. Déanfaidh tú do chulaithe féin, beidh tú ag foghlaim scileanna aisteoireachta agus teicníc churtha smididh agus ag ghlacadh páirte i seó ollmhór ag an deireadh. Bí i dteagmháil le Nuala in oifig Chroí Éanna chun d’áit a chuir in áirithe 02890830088. Aois 8+

Taispeántas tinte ealaíne CLG Naomh Éanna, 7.00in

 • Dé Máirt 30 Deireadh Fómhair

Oíche na pictiúrlainne carrsheirbhíse
CLG Naomh Éanna
Scannán Teaghlaigh 6.00in
Scannán do dhaoine fásta 9.00in
5 le haghaidh an duine nó £15 le haghaidh an chairr. Gabh chuig an súimh idirlín do liosta na scannán!!!
Ná cailligí amach ar oíche iontach ag CLG Naomh Éanna – scannáin scanrúla atá fóirsteanach do gach aois ar scáileán 30 troigh. Faighigí brocaire te ó cheann dár ndíoltóirí, déanaigí an raidió a thiúnadh, cuirigí blaincéad thart oraibh féin agus cuirigí glas ar dhoirse an chairr.
Tá spásanna teoranta do 80 carr ann fá choinne gach scannán, mar sin bígí cinnte go dtiocfaidh sibh go luath le háit a fháil. Is féidir ticéad a chur in áirithe ach glaoch a chur ar Nuala ar 07765604271.

Le haghaidh tuilleadh eolais gabhaigí chuig www.stendas.com nó cuirigí glaoch ar Nuala ar 07765604271 / 028 90830088

 • Wednesday 24 October

North Belfast Talks Back | Club Theach Naomh Éanna CLG | 7.30 – 9.00pm | Free event
The debating highlight of the Festival is set to be “North Belfast Talks Back” with opportunity for chat, discussion, debate and posing tough questions to a panel of personalities from the world of media, business, sport and politics. (Bi-lingual event).

 • Thursday 25 October

The History of the Irish language in North Belfast | Club Theach Naomh Éanna CLG | 7.30 – 9.00pm | Free event
We are delighted to welcome Séan Mag Uidhir to talk about the history of the Irish Language in North Belfast, a movement which is still growing and flourishing to this day!

Jamie’s Halloween Quiz
St. Enda’s table quiz with Jamie Curran – 9.30pm (18+)
Everyone’s welcome and its a quiz to suit all brain’s! If you ain’t I you ca’t win!!!

 

 • Friday 26 October

Fancy dress Irish Language Disco | St Bernards Parish Hall, Antrim Road | 7.30 – 8.30pm | £2 entrance fee
Fancy dress Irish Language Disco in St Bernards Parish Hall. Come along in your scariest Halloween costume for a chance to win one of our many prizes. Muisic provided by DJ Aaron Lagan and tuck shop on site. Please note: This event will be conducted solely through the medium of Irish.

The Chuck and The Chick | Club Theach Naomh Éanna CLG | 8 – late | Ticket £10 availble from Club house or Nuala on 07765604271
Brenda Murphy’s play “A Night With George” has now become legendary, playing to packed houses all over Ireland. “The Chuck and the Chick” is her latest play, a hilarious and often moving story of a young rerpublican and her fellow travelling friend and how they cope with life in Armagh jail in the early 70s. Directed by Pam Brighton, DubbleJoint, whose latest production was Ballymurphy the Aftermath.

 

 • Saturday 27 October

Irish Crash Course | Gaelscoil Éanna | 10.00am -2.30pm | £15/£10 discounted rate
Three levels – Beginner, Intermediate and Higher
This Intensive course is a great way to condense you learning into one day and have a bit of craic while doing it! There is a class for everyone. A light lunch will be provided.
We are also offering limited childcare places PLEASE ENSURE TO BOOK BEFOREHAND!

 

Wildlife Wonderland | Gaelscoil Éanna & CLG Naomh Éanna | 2.00pm – 4pm | Free event
Come along to meet the Conservation Volunteers, build your own bat boxes and find out interesting facts about the wildlife living around Naomh Éanna pitches. Please ensure to wear suitable clothing and footwear.

 

 

Volunteer Appreciation Night | Club Theach Naomh Éanna CLG | 8 – Late | Free event
To show our gratitude for everyone’s hard work though out the year we welcome Members of Naomh Éanna CLG, Parents from Gaelscoil and Naíscoil Éanna and supporters of Croí Éanna events to attend the “Annual Naomh Éanna Volunteer Appreciation Night”. Entertainment by Stand-up comedian Paddy McDonnell, the one and only “Elvis” and Disco with Delta Disco. Come on up for a brilliant night!

 

 • Sunday 28 October

Community inclusion Day
Naomh Éanna Grounds 4 – 6.30pm, Entrance £3 per adult £2 per child
Community Inclusion Day with storytelling, arts and crafts, zombie workshop, candy apples, family entertainment, lantern and fancy dress parade, disco and much more. (Please note: children must be accompanied by an adult).

Zombie Workshop
Gaelscoil Éanna 5 – 6.30pm
This workshop is for young people using the concept of street theatre. You will make you own costume, learn acting skills and make up techniques and then take part in an end of workshop production. Contact Nuala in Croí Éanna office for more details and to register 02890830088. Age 8+.

Firework Grand Finale Naomh Éanna Grounds, 7.00pm

 • Tuesday 30 October

Movie Night Drive Naomh Éanna Grounds  

Family Showing 6.00pm
Adult Showing 9.00pm
£5 per person or £15 per car. Check website for film listings!!!

Come up to the club grounds for a night you won’t forget – Scary movies to suit all age groups shown on our 30ft screen. Get a hotdog from our onsite vendors, tune in your radio, wrap up in a blanket and make sure to lock the car doors!!!
Spaces limited to 80 cars per showing so come up early to avoid disappointment! / so book you ticket now by contacting Nuala on 07765604271 to avoid disappointment!

 

For further information please go to www.stendas.com or ring Nuala on 07765604271 / 028 90830088