Guth Éanna – Deireadh Fómhair

Fáilte ar ais go Guth Éanna. Cá ndeachaigh an samhradh, a chairde? Bhí an méid sin ar siúl againn i bPobal Éanna idir campaí agus imeachtaí spóirt, campaí samhraidh agus dianchúrsaí nár thug muid faoi deara an t-am ag dul isteach! Comhghairdeas le
foireann iománaíochta sinsir Naomh Éanna CLG a bhain Craobhchomórtas Sóisear
Iománaíochta Chontae Aontroma. Scéal iomlán taobh istigh. Ba mhaith liom fáilte a
chur roimh an dá Rang 1 agus a dteaghlaigh a thosaigh ar Ghaelscoil Éanna an mhí seo!
Bainigí sult as, a chairde. Tá neart imeachtaí beartaithe don todhchaí agus tá an t-eolas
uilig istigh – mar sin de, léigí libh.

Welcome back to Guth Éanna. Where did the Summer go? There was so much going on in
Pobal Éanna with sports camps and events, summer schemes and intensive courses that
we didn’t even notice the time go by! Congratulations to the Naomh Éánna
hurling team who won the Antrim Junior Hurling Championship. Full story inside. I
would like to welcome our new primary one pupils and their families who started
Gaelscoil Éanna this month! We have loads of events planned over the coming weeks and
all the info inside, so read on!

Guth Éanna – Deireadh Fómhair
Guth Éanna – Deireadh Fómhair