Imeachtaí Croí Éanna – Meán Fómhair – Nollaig 2013

[gview file=”https://www.gse.ie/wp-content/uploads/2013/08/Imeachtaí_Croí_Éanna-MF-N_2013_1.pdf”]

[gview file=”https://www.gse.ie/wp-content/uploads/2013/08/Imeachtaí_Croí_Éanna-MF-N_2013_2.pdf”]

 • Ranganna Gaeilge

  Ag tosú 16/09/2013

  Dé Luain 6.00-7.30in
  Rang comhrá do dhaoine atá ag tosú amach ón fíorthús. Tá an rang seo dírithe ar dhuine ar bith atá ag iarraidh tús a chuir leis an Ghaeilge
  a fhoghlaim. Bheadh an rang seo an-úsáideach ag baill teaghlaigh a bhfuil páistí acu ar Naíscoil/Gaelscoil Éanna go háirithe.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé luain 7.30-9.00in
  Rang comhrá (bunrang)

  Tá an rang seo dírithe ar dhuine ar bith a chríochnaigh an chéad bhunrang anuaraidh nó atá ag iarraidh bogadh ar aghaidh ar luas níos fadalaí agus iad ag teacht ar ais i dtaithí ar an teanga i dtimpeallacht tacúil neamhfhoirmiúl.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Luain 6.00-7.30in
  Rang Bunscoile (R4-R7)

  Tá an rang seo dírithe ar pháistí atá ag freastal ar Bhunscoileanna Béarla atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim i dtimpeallacht tacúil neamhfhoirmiúl.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Luain 7.30-9.00in
  Rang Iar- Bhunscoile (BL 8-BL10)

  Tá an rang seo dírithe ar pháistí atá ag freastal ar Iar- Bhunscoileanna Béarla atá ag iarraidh
  an Ghaeilge a fhoghlaim i dtimpeallacht tacúil neamhfhoirmiúl.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Luain 7.00-9.00in
  Rang BMET- “Improver stage 3”

  Rang foirmiúil teanga a mhaireann 30 seachtaine atá éascaithe ag Belfast Metropolitan College. Tuilleadh eolais ar fáil ar www.belfastmet.ac.uk

  Dé Luain 7.00-9.00in
  Rang Gramadaí

  Tá an rang seo ar fail do dhaoine atá ag iarraidh díriú isteach ar rialacha an teanga.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Máirt 6.30-9.00in
  Rang BMET- GCSE

  Rang foirmiúil GCSE a mhaireann 30 seachtaine atá éascaithe ag Belfast Metropolitan College.
  Tuilleadh eolais ar fáil ar
  www.belfastmet.ac.uk

  Dé Máirt 7.00-9.00
  Rang comhrá (Meánrang)

  Tá an rang seo dírithe ar dhuine ar bith atá ag iarraidh cuir lena gcuid líofacht I dtimpeallacht tacúil neamhfhoirmiúil.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Máírt 6.00-7.30
  Rang GCSE (Athbhreithniú)

  Tá an rang seo dírithe ar dhaoine atá ag dul
  don GCSE san Earrach 2014, a mbeadh seisiún athbhreithnithe structúrtha tairbhiúil acu.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Máirt 7.30-9.00
  Rang AS/A Leibhéal (Athbhreithniú)

  Tá an rang seo dírithe ar dhaoine atá ag dul
  don AS/A Leibhéal san Earrach 2014, a mbeadh seisiún athbhreithnithe structúrtha tairbhiúil acu.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Máirt 7.00-9.00
  Rang BMET- “Beginners Level 1”

  Rang foirmiúil teanga a mhaireann 30 seachtaine atá éascaithe ag Belfast Metropolitan College. Tuilleadh eolais ar fáil ar www.belfastmet.ac.uk

  Ranganna Gaeilge £1 in aghaidh an ranga
  Belfast Met classes payable at: www.belfastmet.ac.uk

 • Imeachtaí Seachtainiúl
  Ag tosú Dé hAoine 20/09/2013

  Dé hAoine 12.30-2pm
  Ciorcal Comhrá
  Teacht le chéile neamhfhoirmiúil i gCumann Naomh Éanna. Buail isteach fá choinne comhrá agus cupán tae nó rud éigin níos láidre más mian leat!

  Dé hAoine 7.00-8.30pm
  Cumann Óige Croí Éanna

  Cumann Óige trí mhéan na Gaeilge. R1-7

 • Imeachtaí Míosúil
  Ag tosú Deireadh Fómhair 2013

  An chéad Aoine de gach mhí 12.30-2pm
  Léacht stairiúl agus lón

  Éist lenár aoichainteoirí agus faigh greim bia ag ár léachtanna.

  An chéad Domhnach de gach mhí 6.00-8pm
  Dioscó Bunscoile

  Déan damhsa linn i gCumann Naomh Éanna.

  An dara Domhnach de gach mhí 2.30-3.30pm
  Na Baboga

  Rang idirghníomhach amhránaíochta do pháistí réamhscolaíochta, tuismitheoirí agus seantuismitheoirí

  Dianchúrsa- Ceardlann lae – 10-2.00pm
  21/09/13 – Dianchúrsa
  19/10/13 – Dianchúrsa
  16/11/13 – Dianchúrsa
  Beidh ranganna trí leibhéal ann, Bunrang, Meánrang agus Ardrang.

  An ceathrú Aoine de gach mhí 7.-8.30pm
  Rang Cheoil/Amhránaíochta

  Rang neamhfhoirmiúil, áit a dtig leat na hamhráin sin a bhfuil aithne agat orthu ach nach bhfuil ar eolas agat ó thús go deireadh. Má seinníonn tú uirlís ar bith, tabhair leat í ar an lá

 • Imeachtaí Séasúrtha

  Comórtas Iomána/camógaíochta – 25/09/2013
  Deis iontach do na bunscoileanna áitiúla
  páirt a ghlacadh sa chómortas iomána agus camógaíochta seo.

  Oíche Chéiliúrtha do oibrí deonacha Naomh Éanna – 26/10/2013
  Oíche chéiliúrtha do oibrithe deonacha Naíscoil, Gaelscoil, Naomh Éanna CLG agus Cumann Óige Croí Éanna, a oibríonn go crua sa chúlra agus a chuireann go mór le fás agus forbairt na tionscnaimh éagsúla.

  Féile na Samhna – 27/10/2013 (4-6.30pm)
  Lá spraoi bliantúil na Samhna le ealaín agus ceardaíocht, scealaíocht, cluichí tráidisiúnta, siamsaíocht teaghlaigh agus táispéantas tínte ealaíne den scoth.

  Feis Éanna – 17/10/2013
  Deis do na bunscoileanna áitiúla a bhuanna filíochta a léiriú agus b’fhéidir bonn nó fiú corn a ghlacadh ar ais chun na scoile leo!

  Daidí na Nollag – 08/12/2013 (2-4pm)
  Beidh Daidí na Nollag ar chuairt speisialta chuig Cumann Naomh Éanna chun páistí Naíscoil/Gaelscoil Éanna agus Cumann Naomh Éanna Fheiceáil.

 • Irish Classes

  Starting 16/09/2013

  Monday 6.00pm-7.30pm
  Conversation for complete beginners

  Monday 7.30-9.00pm
  Conversation for beginners

  Monday 6.00-7.30pm
  Beginners Irish for children from English speaking schools R4-7

  Monday 7.30-9.00pm
  Beginners Irish for children from English speaking schools BL 8-10

  Monday 7.00-9.00pm
  Belfast Met Class- “Improver stage 3”
  More info from www.belfastmet.ac.uk

  Monday 7.00-9.00pm
  Grammar Class

  Tuesday 6.30-9.00
  Belfast Met GCSE Irish
  More info from www.belfastmet.ac.uk

  Tuesday 7.00-9.00
  Conversation class- Intermediate

  Tuesday 6.00-7.30
  GCSE Revision class

  Tuesday 7.30-9.00
  AS/A2 revision class

  Tuesday 7.00-9.00
  Belfast Met- Beginners level 1
  More info from www.belfastmet.ac.uk

  Irish classes £1 per class
  Belfast Met classes payable at: www.belfastmet.ac.uk

 • Dianchúrsa Gaeilge / Intensive Irish course

  21/09/13 10.00rn-2.00in Bunrang/Meánrang/Ardrang
  19/10/13 10.00rn-2.00in Bunrang/Meánrang/Ardrang
  16/11/13 10.00rn-2.00in Bunrang/Meánrang/Ardrang

  Táille- £10- Clúdaíonn an taille lón té agus cúram leanaí
  Cost- £10- This cost includes a hot lunch and childcare

 • Cumann Oíge Chroí Éanna / Youth Club
  Óiche Aoine-7.00-9.00in
  Friday nights 7.00-9.00pm
  Rang 1-7/
  Primary 1-7

 • Féile na Samhna ag Naomh Éanna
  27/10/2013

  Tráth na gCeist, Dráma, Scéalaíocht, Caint/leacht, Lá cuimsithe phobail, Taispeántas tinte ealaíne, Turas na dtaibhsí agus neart eile.

  Quiz, Drama, Storytelling, Talk/Lecture, Community inclusion day, Fireworks display, Ghost tour and much more