Rainn agus Amhráin

Rainn agus Amhráin le Éanna Óg
Rang idirghníomhach amhránaíochra do páistí scoile R1, pháistí réamhscolaíochta, tuismitheoirí agus seantuismitheoirí

Seomra Ranga Gaelscoil Éanna:
Dé Domhnaigh 13ú Deireadh Fómhair
2.30 – 3.30pm
Sunday 13th October
2.30 – 3.30pm

Tuilleadh eolais: www.croieanna.com
See more at:      www.croieanna.com

Rainn agus Amhráin has lots of songs and rhymes as gaeilge

Táille:   £3 an páiste nó £5 do bheirt.
Cost:    £3 per child or two for £5.

foras