Ranganna, Diainchúrshaí, Imeacthaí, Cumann Óige agus srl….

 • Ranganna Gaeilge

  Ag tosú 16/09/2013

  Dé Luain 6.00-7.30in
  Rang comhrá do dhaoine atá ag tosú amach ón fíorthús. Tá an rang seo dírithe ar dhuine ar bith atá ag iarraidh tús a chuir leis an Ghaeilge
  a fhoghlaim. Bheadh an rang seo an-úsáideach ag baill teaghlaigh a bhfuil páistí acu ar Naíscoil/Gaelscoil Éanna go háirithe.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé luain 7.30-9.00in
  Rang comhrá (bunrang)
  Tá an rang seo dírithe ar dhuine ar bith a chríochnaigh an chéad bhunrang anuaraidh nó atá ag iarraidh bogadh ar aghaidh ar luas níos fadalaí agus iad ag teacht ar ais i dtaithí ar an teanga i dtimpeallacht tacúil neamhfhoirmiúl.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Luain 6.00-7.30in
  Rang Bunscoile (R4-R7)
  Tá an rang seo dírithe ar pháistí atá ag freastal ar Bhunscoileanna Béarla atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim i dtimpeallacht tacúil neamhfhoirmiúl.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Luain 7.30-9.00in
  Rang Iar- Bhunscoile (BL 8-BL10)
  Tá an rang seo dírithe ar pháistí atá ag freastal ar Iar- Bhunscoileanna Béarla atá ag iarraidh
  an Ghaeilge a fhoghlaim i dtimpeallacht tacúil neamhfhoirmiúl.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Luain 7.00-9.00in
  Rang BMET- “Improver stage 3” Rang foirmiúil teanga a mhaireann 30 seachtaine atá éascaithe ag Belfast Metropolitan College. Tuilleadh eolais ar fáil ar www.belfastmet.ac.uk

  Dé Luain 7.00-9.00in
  Rang Gramadaí
  Tá an rang seo ar fail do dhaoine atá ag iarraidh díriú isteach ar rialacha an teanga.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Máirt 6.30-9.00in
  Rang BMET- GCSE
  Rang foirmiúil GCSE a mhaireann 30 seachtaine atá éascaithe ag Belfast Metropolitan College.
  Tuilleadh eolais ar fáil ar
  www.belfastmet.ac.uk

  Dé Máirt 7.00-9.00
  Rang comhrá (Meánrang)
  Tá an rang seo dírithe ar dhuine ar bith atá ag iarraidh cuir lena gcuid líofacht I dtimpeallacht tacúil neamhfhoirmiúil.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Máírt 6.00-7.30
  Rang GCSE (Athbhreithniú)
  Tá an rang seo dírithe ar dhaoine atá ag dul
  don GCSE san Earrach 2014, a mbeadh seisiún athbhreithnithe structúrtha tairbhiúil acu.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Máirt 7.30-9.00
  Rang AS/A Leibhéal (Athbhreithniú)
  Tá an rang seo dírithe ar dhaoine atá ag dul
  don AS/A Leibhéal san Earrach 2014, a mbeadh seisiún athbhreithnithe structúrtha tairbhiúil acu.
  £1 in aghaidh na seachtaine

  Dé Máirt 7.00-9.00
  Rang BMET- “Beginners Level 1” Rang foirmiúil teanga a mhaireann 30 seachtaine atá éascaithe ag Belfast Metropolitan College. Tuilleadh eolais ar fáil ar www.belfastmet.ac.uk

  Ranganna Gaeilge £1 in aghaidh an ranga
  Belfast Met classes payable at: www.belfastmet.ac.uk

 • Irish Classes

  Starting 16/09/2013

  Monday 6.00pm-7.30pm
  Conversation for complete beginners

  Monday 7.30-9.00pm
  Conversation for beginners

  Monday 6.00-7.30pm
  Beginners Irish for children from English speaking schools R4-7

  Monday 7.30-9.00pm
  Beginners Irish for children from English speaking schools BL 8-10

  Monday 7.00-9.00pm
  Belfast Met Class- “Improver stage 3”
  More info from www.belfastmet.ac.uk

  Monday 7.00-9.00pm
  Grammar Class

  Tuesday 6.30-9.00
  Belfast Met GCSE Irish
  More info from www.belfastmet.ac.uk

  Tuesday 7.00-9.00
  Conversation class- Intermediate

  Tuesday 6.00-7.30
  GCSE Revision class

  Tuesday 7.30-9.00
  AS/A2 revision class

  Tuesday 7.00-9.00
  Belfast Met- Beginners level 1
  More info from www.belfastmet.ac.uk

  Irish classes £1 per class
  Belfast Met classes payable at: www.belfastmet.ac.uk

 • Dianchúrsa Gaeilge / Intensive Irish course

  21/09/13 10.00rn-2.00in Bunrang/Meánrang/Ardrang
  19/10/13 10.00rn-2.00in Bunrang/Meánrang/Ardrang
  16/11/13 10.00rn-2.00in Bunrang/Meánrang/Ardrang

  Táille- £10- Clúdaíonn an taille lón té agus cúram leanaí
  Cost- £10- This cost includes a hot lunch and childcare

 • Cumann Oíge Chroí Éanna / Youth Club
  Óiche Aoine-7.00-9.00in
  Friday nights 7.00-9.00pm
  Rang 1-7/
  Primary 1-7

 • Féile na Samhna ag Naomh Éanna
  27/10/2013

  Tráth na gCeist, Dráma, Scéalaíocht, Caint/leacht, Lá cuimsithe phobail, Taispeántas tinte ealaíne, Turas na dtaibhsí agus neart eile.

  Quiz, Drama, Storytelling, Talk/Lecture, Community inclusion day, Fireworks display, Ghost tour and much more