Seachtain na Gaeilge – 2014

0102

Aoine 28ú Feabhra 2014 | Friday 28th February 2014

 • Tráth na gCeist – Irish Language Quiz 8pm
  • Ceol le Seán MacCorraidh | Music afterwards with Seán MacCorraidh

Satharn 1ú Márta | Saturday 1st March

 • Aifreann na Gaeilge, 1.00i.n | Irish Language Mass, 1.00i.n
  • Eaglais Naomh Bernard, Bóthar Aontroma | St. Bernard’s church, Antrim Road
 • Cumann Rothaíochta Naomh Éanna | St. Enda’s Cycle Club
  • Ag fágáil carpháirc Banc First Trust ag bun Bóthar Baile na hAirde ar 9.30r.n agus ag filleadh ar 11.30r.n | Leaving the First Trust Bank car park at the bottom of the Hightown Road at 9.30am returning at 11.30am (approximate). Fáilte roimh cách | Everyone welcome!

Domhnach 2ú Márta | Sunday 2nd March

 • Turas Beann Mhadagáin le staraí áitiúil Seamas Mac Domhnaill | Tour of the Cavehill with local historian Seamas Mac Domhnaill. Bualadh ag Caisleán Feirste ar 10am | Meeting at Belfast Castle at 10am
 • Cumann Cumann Rothaíochta Naomh Éanna | St. Enda’s Cycle Club
  • Ag  fagáil  carpháirc Banc First Trust ar Bóthar Baile na hAirde ar 10.30i.n agus ag filleadh  12.30i.n | Every Sunday leaving the first trust car park at the bottom of the  Hightown Road at 10.30am returning at 12.30pm (approximate). Fáilte roimh cách | Everyone welcome!

Luan 3ú Márta | Monday 3rd March

 • Ranganna Gaeilge 6-9pm. Craoladh ar Raidió Fáilte faoi na nGaeil i nGleann Ghormlaith! | Broadcast on Raidió Feirste about the Gaels in Glengormley!

Máirt 4ú MárMáirt 4ú Márta | Tuesday 4th March

 • Ranganna Gaeilge 6-9pm
 • Sentry Hill Rang 3 & 4 – Turas Stair áitiúil do R3 & R4 | Sentry Hill – P3 & 4 History Trip

Céadaoin 5ú Marta | Wednesday 5th March

 • Céilí  na n Gaelscoileanna i gcomhar le Cumann Cultúrtha MhicReachtain i 147 Trust 9.30-12.30r.n | Céilí  for Gaelscoils in conjunction with McCracken Cultural Society in 147 Trust from 9.30 – 12.30p.m

Déardaoin 6ú Márta | Thursday 6th March

 • Lá na Tuistí ‘s lapadáin i Playzone le  Ceardlann ealaíona, Sólann an Ghleanna – 10- 12r.n, £2 an pháiste (sos san áireamh) | Parent & toddler day in Playzone with Arts & Crafts, Valley Leisure Centre – 10 – 12pm, £2 per child (snack included)
 • Turas Stair áitiúla do R5, R6 & R7 chuig Sentry Hill | Local history trip for P5, 6 & 7 to Sentry Hill

Aoine 7ú Márta | Friday 7th March

 • Tráth na gCeist -Comhairle Uladh i gCeannáras Ard Mhacha 8i.n | GAA Ulster Council Quiz in Athletic Grounds Armagh, 8pm
 • Comórtais Peile Gerard Lawlor – Comórtais Peil na mBunscoileanna | Gerad Lawlor Football Competition – Primary school football competition. Páirc imeartha Naomh Éanna | St. Enda’s Playing pitches
 • Dioscó Cumann Óige – 6.45- 8.15i.n – Dioscó gléasta – Miotoseolaíocht & Oll-phéisteanna. Duaiseanna ar fáil! | Youth Club disco – 6.45pm- 8.15pm – Dress-up disco – Mythology & Monsters – Dress up as your favourite character from Irish mythology. Prizes to be won!

Domhnach 9ú Marta | Sunday 9th March

 • Éanna Óg 2.30-3.30pm. Songs and rhymes for under 7s
  • £3 an pháiste nó £5 an teaghlach (Milseáin agus soláistí  san áireamh) | £3 per child or £5 per family (Sweeties and refreshments for parents included
 • Amhrán na bhFiann – Do you know your national anthem?
  • I gCumann Naomh Éanna | in St. Enda’s Clubhouse – 3.30 – 5.00pm

Luan 10ú Marta | Monday 10th March

 • Turas R 6|7 go Baile Átha Cliath – Cuairt ar Iarsmalann an Phiarsaigh P6|7 overnight trip to Dublin including tour of Pearse’s museum.

Máirt 11ú Marta | Tuesday 11th March

 • Turas R 6|7 go Baile Átha Cliath – Seisiúin traenála le himreoirí contaetha foireann  Laoise, Cill Mhantáin agus Baile Átha Cliath san áireamh! Exclusive training session with Dublin, Wexford and Laois county stars included in trip!
 • Ranganna Gaeilge 6-9pm – Léacht faoi deacreachtaí foghlaim na Gaeilge le Seamus Ó Donnghaile!  ‘Tá mé fear’ 7-8.30i.n i gCumann Naomh Éanna. | ‘Tá mé fear’ Lecture about the trials and tribualtions of learning Irish with Seamus Ó Donnghaile!  7-8.30p.m in St. Enda’s Clubhouse.

Céadaoin 12ú Márta | Wednesday 12th March

 • Tráth na gCeist na Méanscoileanna i 147 Trust i gcomhar le Cumann Cultúrtha MhicReachtainn 9.30r.n – 12.30i.n | Secondary Schools Irish Language Quiz in 147 Trust in conjunction with McCracken Cultural Society from 9.30 – 12.30pm

Déardaoin 13ú Márta | Thursday 13th March

 • Léacht – Diarmuid Ó Tuama ‘Cogadh na gCarad – Ón Chonradh go Saorstát’. Leabhar ar fáil le ceannacht. 8pm – 9.30i.n . Seisiúin ceoil  ina dhiaidh. | Historical lecture – ‘The Civil War in Ireland – from Treaty to Freestate’  with recently published author Diarmuid Ó Tuama.  Book available to buy at event. Session afterwards in St. Enda’s clubhouse.
 • Turas Cónaithe do sinséirí Cumann Óige Chroí Éanna i gCarlinn | Residential trip for senior youth club members in Carlingford Adventure Centre

Aoine 14ú Márta | Friday 14th March

 • Oíche bronnta Cumann Naomh Éanna | Naomh Éanna CLG Club Awards Night. Corrs Corner – 8pm
 • Turas Cónaithe do sinséirí Cumann Óige Chroí Éanna i gCarlinn | Residential trip for senior youth club members in Carlingford Adventure Centre.
 • Cumann Óige – Funworks – 6.45pm – 8.15pm.

Satharn 15ú Márta | Saturday 15th March

 • Dianchúrsa Gaeilge 10-2i.n + Seisiúin Ceoil i gCumann Naomh Éanna 2-5i.n | Intensive Irish Course 10- 2pm + Music session after in St. Enda’s CLG 2-5pm
 • Rith 2014 – Ceilúradh na Gaeilge agus Gaelcultúr i 2014 | Rith 2014 – Come and celebrate Irish Language and Culture by supporting this fun  annual marathon event occurring throughout Ireland
 • Ar mire don Cheol’ – Seó mór ceoil thradisiúnta- Cumann Naomh Éanna 9i.n | ‘Mad for Trad’ traditional music extravaganza 9pm in St. Enda’s CLG. Details to follow.

Luan 17ú Márta | Monday 17th March – Lá ‘le Phádraig

 • Lá mór spraoi i gCumann Naomh Éanna ó 2.00i.n | St. Enda’s funday from 2pm:
  • Ceardlann ealaíne & Péintéil aghaidheanna | Art, crafts & face painting
  • Cóisir na bpáistí | Children’s party
  • Seisiúin ceoil le Scoil Ceoil, Ghleann Ghormlaith | Music session with Glengormley School of Music
  • Taispeántais ó Scoil Damhsa Uí Dhochtaraigh | Dance display from Doherty School of Dance
  • Folkband Clann Lir | Ceol le Clann Lir & Ballóid | Ballot
  • Ná caill amach | Don’t miss out!

Bronnadh i Halla na Cathrach leis an Ard-Mhéara 12- 1i.n | Reception with Lord Mayor in City Hall 12- 1 pm

back

Imeachtaí Reatha | Ongoing events:

 Gach Luan | Every Monday

 • 6:00 – 7.30 Tosaitheoirí | Absolute beginners
 • 6:00 – 7.30 Rang do bhunscoileanna Bhéarla R4-7 | English – speaking school children P4-7
 • 7.30 – 9.00 Rang do Mhéanscoileanna Bhéarla Bl8-10 | English speaking school children Y8-10
 • 7.00 – 9.00 Méan Rang | Intermediate class
 • 7.00 – 9.00 Rang Gramádaigh | Grammar Class
 • 7.30 – 9.00 Bun Rang | Basic level Irish (not beginners)
 • Ranganna Gaeilge £1 in aghaidh an ranga | Irish classes £1 per class

Gach Mháirt / Every Tuesday      

 • 6.00- 7.30  Rang GCSE | GCSE Revision Class
 • 7.00- 9.00  Méan rang comhrá |Intermediate conversation class
 • 7.30- 9.00  Rang A-leibhéal | A-level revision Class
 • Ranganna Gaeilge £1 in aghaidh an ranga | Irish classes £1 per class
 • Cumann Óige Chroí Éanna / Youth Club
 • Oíche Dé hAoine – 6.45-8.150in | Friday nights 6.45-8.15pm
 • Rang  1-7 | Primary 1-7

Éanna Óg

 • Na hÉanna Óga – Rannta‘s dánta do tuistí ‘lapadáin | Na hÉanna Óga – Songs and Rhymes for parents & toddlers
 • Gach tríú Domhnach sa mhí | Every third Sunday in the month
 • 2.30pm – 3.30pm le Róise NiCorraidh

Dianchúrsa Gaeilge | Intensive Language Course

 • Dianchúrsa Gaeilge gach triú satharn sa mhí |Intensive Irish courses every third Saturday in the month

[gview file=”https://www.gse.ie/wp-content/uploads/2014/02/croieanna-snag2014.pdf”]