Téarmaíochta an spórt (Iomáint)

Pull on it – tarraing air/scaol amach é (pull it out)
Puc out – puc amach
Go in hard – isteach go traen/crua
Up/down the line – suas/síos an líne
Behind you – ar do chúl
Well played/well done – maith thú. An-imirt. Imirt den scoth
Good man – maith an fear
Good girl – maith an cailín
Keep working/going – coinnigh ag obair/ort
Help him/her out – cuidigh leis/léi
Support him/her/eachother – tabhair tacaíocht dó/dí/dá chéile
Hurl down/in – camán síos/isteach
Two hands – dhá lámh
Run – rith
Work for each other – obair ar son a chéile
Keep going – lean ort/coinnigh ag dul
Inside – taobh istigh
Forward – chun tosaigh
Go on – lean ar aghaidh
Amach as an choirnéal – out of the corner.
Coinnigh isteach é – keep it in.
Cur isteach é – put it in
Up the pitch – suas an pháirc
Goal posts – cuaille báire
Goal keeper – cúl báire
Defender – cúlaí/cosantóir.
Lánchúlaí, leathchúlaí – full, half- back.
Mid-field- lár na páirce
Foward- tosaí
lántosaí, leath-thosaí – full, half-forward.
Helmet – clogad
Hurl – camán
Ball – liathróid/sliotar
Come here, bring it in – goitse, goitsigí, bailigí isteach
listen up – éistigí
This is the team – Seo daoibh an fhoireann
Fir ionad – subs
Be ready – Bigí réidh
Turn – Tiontaigh (thart)
Take it easy – tóg go bog é
Take a drink/break/lunch – Glacaigí deoch/sos/lón
Shake hands – croith lámh
Talk to eachtother – bígí ag labhairt lena chéile
What’s the score? Cad é an scór?
Referee – réiteoir
Linesman – maor líne
Not a word – bí i do thost/coinnigh druidte é.
Hard and fair – go crua agus go cothrom
Hand-pass – pas láimhe
Free –puc saor
Sideline – puc sleasa
Penalty – pionós
Good/great game – cluiche maith/den scoth.
Great play – an-imirt.